Pre Carbon Filter - GAC

Origin: Korea, RO membrane LC Chem Korea

Life expectancy: 24 months

Maximum flow: 4l / min

Maximum pressure: 60 - 70 P.S.I

Maximum temperature: 45 ° C

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Hãy gọi 19008991
Yêu cầu báo giá
Liên hệ
Model xe:
Khả năng cung cấp:
Hình thức thanh toán:

Product introduction

Uses :

Eliminate heavy metals, bacteria, viruses still in water.

Bình luận
Other products
Sediment Filter - PP
Liên hệ
UF MEMBRANE
Liên hệ
RO MEMBRANE
Liên hệ