Tên gọi          : Lõi lọc UF Hàn Quốc 

Kích thước    :  11 inch 

Quy cách       : 25 cái/thùng 

Ứng dụng      : Dùng lọc nước tinh khiết 

Xuất xứ         : Hàn Quốc 

Liên hệ

Tên gọi          : Lõi lọc Hydrogen  Hàn Quốc 

Kích thước     :  11 inch 

Quy cách       : 25 cái/thùng 

Ứng dụng      : Dùng lọc nước tinh khiết 

Xuất xứ         : Hàn Quốc 

Liên hệ

Tên gọi          : Lõi lọc RO Hàn Quốc 

Kích thước    :  11 inch , I và U 

Quy cách       : 25 cái/thùng 

Ứng dụng      : Dùng lọc nước tinh khiết 

Xuất xứ         : Hàn Quốc 

Liên hệ

Tên gọi          : Lõi lọc Akaline  Hàn Quốc 

Kích thước    :  11 inch 

Quy cách       : 25 cái/thùng 

Ứng dụng      : Dùng lọc nước tinh khiết 

Xuất xứ         : Hàn Quốc 

Liên hệ

Tên gọi          : Lõi lọc PP 

Kích thước     : 10 , 20 , 30 , 40 inch 

Quy cách       : 25 cái/thùng 

Ứng dụng      : Dùng loại bỏ cặn bẩn trong nước 

Xuất xứ         : việt nam , hàn quốc , đài loan 

Liên hệ

Tên gọi          : Lõi lọc CTO ( Than nén ) 

Kích thước     : 10 , 20 inch 

Quy cách       : 25 cái/thùng 

Ứng dụng      : Dùng loại bỏ cặn bẩn trong nước 

Xuất xứ         : việt nam , hàn quốc , đài loan 

Liên hệ

Tên gọi          : Lõi lọc UDF - Than hạt 

Kích thước     : 10 , 20 inch 

Quy cách       : 25 cái/thùng 

Ứng dụng      : Dùng loại bỏ cặn bẩn trong nước 

Xuất xứ         : việt nam , đài loan 

Liên hệ
Sản phẩm bán chạy