Hình Thức Thanh Toán

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Thơi gian thanh toán

  • Đối với khách hàng trong TP HCM: Qúy khách thanh toán bang tiền mặt ngay sau khi nhận hàng tại cửa hàng
  • Đối với khách hàng ở tỉnh: Thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao hàng,