MÀNG LỌC RO Morui

- Công ty môi trường Đức Hiếu hiện tại đang nhập khẩu trực tiếp sản phẩm màng RO MORUI  và phân phối  tại thị trường Việt Nam.
- Màng RO có tác dụng lọc hầu hết các loại vi sinh vật, vi khuẩn và các chất cặn bã không có khả năng kết tủa hay là lắng đọng xuống, thậm chí nó có thể lọc được các loại vi sinh vật vi khuẩn có kích thước rất nhỏ mà các loại màng khác không có khả năng lọc được bằng cách thông thường.

Điện thoại tư vấn đặt hàng: 08 6675 8996 hoặc 0984.304.034

Model

PSI

Kích Thước

Khả Năng Loại Bỏ

Nước Đầu Vào 

Chỉ Số pH

Nhiệt Độ Phù Hợp

Lưu Lượng (Mét Khối / H)

Kích Thước IN - OUT

ULP - 8040 

600

1000 x 200 mm

99.2 %

1500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

100

Thẩm Thấu - 28.6 mm

ULP - 4040

600

1000 x 99 mm

99.2 %

1500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

100

19.1 - 26.7 mm

ULP - 8040HR

600

1000 x 200 mm

99.5 %

1500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

100

Thẩm Thấu - 28.6 mm

ULP - 4040HR

600

1000 x 99mm

99.5 %

1500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

100

19.1 - 26.7 mm

BW - 8040

600

1000 x 200 mm

99.5 %

1500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

105

Thẩm Thấu - 28.6 mm

BW -  4040

600

1000 x 99 mm

99.5 %

1500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

105

19.1 - 26.7 mm

BW - 8040FR

225

1000 x 200 mm

99.5 %

1500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

105

Thẩm Thấu - 28.6 mm

BW - 4040FR

600

1000 x 99 mm

99.5 %

1500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

105

19.1 - 26.7 mm

ULP - 4021

600

553 x 99 mm

99.2 %

1500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

 

19.1 - 26.7 mm

NF1 - 8040

600

1000 x 200 mm

30 - 50 %

500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

600

Thẩm Thấu - 28.6 mm

NF1 - 4040

600

1000 x 99 mm

30 - 50 %

500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

1

19.1 - 26.7 mm

NF2 - 8404

600

1000 x 200 mm

30 - 50 %

500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

100

Thẩm Thấu - 28.6 mm

NF2 - 4040

600

1000 x 99 mm

30 - 50 %

500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

100

19.1 - 26.7 mm

NF1 - 8404

600

1000 x 200 mm

30 - 50 %

500 ppm

7.5 - 8

45 Độ C

 

Thẩm Thấu - 28.6 mm

NF1 - 4040F

600

1000 x 99 mm

30 - 50 %

500 ppm

7.5 - 8<

45 Độ C

 

19.1 - 26.7 mm

RO - 1812 - 50

300

298 x 44.5 mm

97 %

250 ppm

6.5 - 7

45 Độ C

 

17 - 21.5 mm

RO - 1812 - 75

300

298 x 44.5 mm

97 %

250 ppm

6.5 - 7

45 Độ C

 

17 - 21.5 mm

RO - 2012 - 100

300

298 x 44.5 mm

97 %

250 ppm

6.5 - 7

45 Độ C

 

17 - 21.5 mm

RO - 2812 - 100

300

298 x 44.5 mm

97 %

250 ppm

6.5 - 7

45 Độ C

 

17 - 21.5 mm

RO - 3012 - 300

300

298 x 44.5 mm

97 %

250 ppm

6.5 - 7

45 Độ C

 

17 - 21.5 mm

NF1 - 1812 - 75

300

298 x 44.5 mm

97 %

250 ppm

6.5 - 7

45 Độ C

 

17 - 21.5 mm

NF1 - 2012 - 100

300

298 x 44.5 mm

97 %

250 ppm

6.5 - 7

45 Độ C

 

17 - 21.5 mm

NF1 - 2812 - 100

300

298 x 44.5 mm

97 %

250 ppm

6.5 - 7

45 Độ C

 

17 - 21.5 mm

NF1 - 3012 - 300

300

298 x 44.5 mm

97 %

250 ppm

6.5 - 7

45 Độ C

 

17 - 21.5 mm

 

 

 

 

 


Từ khóa nổi bật trong tuần
Sản phẩm tương tự
Không có dữ liệu