Xuất xứ: Hàn Quốc

Tuổi thọ: 3 – 6 tháng (3.000 lít)

Lưu lượng tối đa: 4l/phút

Áp lực tối đa: 60 - 70 P.S.I

Nhiệt độ tối đa: 45°C

 

Liên hệ

Xuất xứ: Hàn Quốc, than Kuraray Nhật Bản

Tuổi thọ: 6 – 9 tháng (3.000 lít)

Lưu lượng tối đa: 4l/phút

Áp lực tối đa: 120 P.S.I

Nhiệt độ tối đa: 45°C

 

 

Liên hệ

 Xuất xứ: Hàn Quốc, màng UF Filcore Hàn Quốc

Tuổi thọ: 12 – 15 tháng (10.000 lít)

Áp lực tối đa: 60  - 70 P.S.I

Nhiệt độ tối đa: 45°C

 

Liên hệ

 Xuất xứ: Hàn Quốc, màng RO LC Chem Hàn Quốc

Tuổi thọ: 24 tháng

Lưu lượng tối đa: 4l/phút

Áp lực tối đa: 60 - 70 PSI

Nhiệt độ tối đa: 45°C

Liên hệ
Sản phẩm bán chạy