CUNG CẤP ĐÈN UV LOẠI:

Đèn UV Aquapro: 11W, 14W, 21W, 29W, 41W, 55W

Áp suất: 8.6 bar 

Cấu tạo: Vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh, tăng phô đèn.

Phân phối: Công ty TNHH - SX - XD - Môi trường ĐỨC HIẾU

 

 

 

Liên hệ

ADAPTER ĐÈN UV LOẠI:

ĐÈN UV AQUAPRO: 11W - 14W - 21W - 29W - 41W - 55W

TĂNG PHÔ:

BAO GỒM CÁC LOẠI: 11W - 14W - 21W - 29W - 41W - 55W

ỐNG THẠCH ANH: 

BAO GỒM CÁC LOẠI11W - 14W - 21W - 29W - 41W - 55W

Phân phối: Công ty TNHH - SX - XD - Môi trường ĐỨC HIẾU

 

 

Liên hệ

CUNG CẤP BÓNG ĐÈN UV LOẠI:

11W | 4 Chấu - Đầu - 1 GPM - In/Out: D13 

14W | 4 Chấu - Đầu - 2 GPM - In/Out: D21 

21W | 4 Chấu - Đầu - 6 GPM - In/Out: D21

29W | 4 Chấu - Đầu - 9 GPM - In/Out: D21 

41W | 4 Chấu - Đầu - 12 GPM - In/Out: D27

55W | 4 Chấu - Đầu - 12 GPM - In/Out: D27

Nhập khẩu và Phân phối: Công ty TNHH - SX - XD - Môi trường ĐỨC HIẾU

 

 

Liên hệ
Sản phẩm bán chạy